1. Skolans solsida och skuggsida

 2. Vi har hört mycket om skolan baksida de senaste åren och visst har en del skolor problem med dålig arbets- och utvecklingsmiljö med inslag av mobbning, hot, kränkningar och/eller med många elever som inte når kunskapsmålen.
 3. Med det finns också skolor med hög kvalitet - LITA skolor som kännetecknas av Lärande I Trygg Arbetsmiljö. Skolor där lärarna har både stort professionellt kunnande och mycket frihet, tydliga och lyhörda skolledare, en utbygga och välfungerade elevhälsa och där alla strävan efter att ständigt förbättra skolan som arbetsplats och utvecklingsmiljö.
 4. Skolan vet att eleverna måste bli sedda, hörda och bekräftade av sina lärare, känna att skolarbetet är viktigt och att de får den hjälp de behöver. Lärarna har goda förutsättningar för att skapa ett gott klassrumklimat för lärande. Vad som krävs är inte mer mätande och administration utan att skolarbetet organisera så att alla eleverna i det dagliga mötet med sina lärare får uppleva lärandets tillfredsställelse.
 5. LITA-skolor har en gemensam värdegrund för den plattform som tar sig ett konkret uttryck i den goda skolan. Ett kvalitetsarbete där också eleverna involveras i lärandet som leder till ökat självförtroende och öka arbetstillfredsställelse för alla, såväl elever som vuxna i skola..

  Ur innehållet:
 6. Den psykosociala miljöns goda och onda spiral – arbetstillfredsställelse och negativ påfrestning. Kvalitetsarbetets drivhjul. Framgångsvägen för LITA-skolor. Samarbete och samarbetskulturer. Skolan som en trygg hamn för lärande och personlig utveckling för allas. Konstruktiv konflikthantering. Styrkan i dialogen och den skapande förmågan.
   

 1. För mer information kontakta oss - vi ger referenser, programförslag och offert på begäran.

  Kontaktperson: roger@ellmin.se

 2.  

Roger Ellmin är fil.dr i psykologi och leg. psykolog med lång erfarenhet som skolpsykolog, skolutvecklare, fortbildare och fristående skolforskare (mer info www.ellmin.se).

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se