Den goda skolan – att göra skillnad och erbjuda möjligheter 


 1. Samspelet lärare och elev är en av de mest undervärderade faktorerna för god undervisning och lärande. Här handlar det om undervisning och lärande utifrån aktuell forskning, något som ger skolor nya möjligheter.
 2. Vad läraren betyder för att motivera eleverna till en god arbetsinsats, liksom för att skapa de förutsättningar som krävs för att de ska utveckla en god självuppfattning är kursens huvudfokus.
 3. Föreläsningen tar upp möjligheter, utmaningar och arbetssätt som visar på att lärare kan göra skillnad och förverkliga den goda skolan och det goda lärandet. Här visas på konkreta vägar, förhållningssätt och metodik mot en stark och meningsfull lärkultur för alla.
 4. Innehåll:
 5. • Skolkultur för lärande

  • Arbets- och framgångsglädje

  • Elevens kunskap om lärande

  • Elevens språk för lärande

  • Att sätta motiverande mål

  • Reflektion kring lärandet

  • Lärstilar och lärstrategier

  • Dokumentation av och för lärande

 

Målgrupp:

Skolledare, utvecklingsledare, grundskolelärare och ämneslärare.


Kontaktperson skolan: roger@ellmin.se

 

Roger Ellmin är fil.dr i psykologi och leg. psykolog med lång erfarenhet som skolpsykolog, skolutvecklare, fortbildare och fristående skolforskare (mer info www.ellmin.se).

 

Se även:
Lärande och trivsel i trygg skolmiljö - att förebygga mobbning.


 

 

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se