Här har vi listat en del av det material i bok, artikel eller DVD form som vi publicerat. Är ni intresserade av att köpa hör av er till oss.Portfolio - att stödja lärandet i en skola för alla.

Portfolio - sätt att arbeta, tänka och lära.

Portfolio för professionell utveckling - att leda sig själv och andra.

Rätt DoS för lärande - dokumentation och samtal.

Att arbeta med portfolio - teori, förhållningssätt och praktik.

DVD till boken Portfolio - sätt att stödja lärandet i en skola för alla.

Böcker

Ellmin, R. Att hantera konflikter i skolan. Liber, 1985.
Ellmin, R & Jacobsson, M. Utvecklande samtal. Skolledare som personal- och verksamhetsutvecklare. Utbildningsförlaget, 1989.
Ellmin, R: Att hantera konflikter på jobbet. – Orsaker, förlopp, konsekvenser och åtgärder. Almqvist & Wiksell, 1992.
Ellmin, R. Laganda och samarbete. – Om skolmiljö och vuxensamspel. Almqvist & Wiksell, 1992.
Ellmin, R & Levén, S. Att arbeta i ledningsgrupp. – Om professionellt ledarskap i skolan. Fritzes, 1994.
Ellmin. R & Josefsson. L. Utvecklingssamtal i skolan – den levande dialogen. Gothia, 1995.
Ellmin. B & Ellmin. R. Nya Zeelands skola – sätt att tänka, sätt att lära. Liber, 1997.
Ellmin, R & Levén, S. Ledarskap ända in i klassrummet. Gothia, 1998.
Ellmin. R & Josefsson. L. Elevportfolio. Pedagogisk dokumentation förökad framgång för alla. Kommunförbundet, Kommentus förlag, 1999.
Ellmin. R. Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära. Gothia, 1999.
Ellmin, B & Ellmin, R. Sätt att leda, tänka och lära. – Vad kan vi lära av Nya Zeelands skola? Kommentus Förlag, 2000
Ellmin, B & Ellmin, R.(red) Portfolio i Praktiken. – Lärare berättar hur de arbetar med portfolio. Kommentus förlag,2000
Ellmin, R & Ellmin, B. Portfolio ett porträtt av utvecklings och lärande för en hälsosam skola. Gothia 2001
Ellmin, R & Ellmin, B. Portfolio – teori, förhållningssätt och praktik. Gothia Förlag, 2003
Ellmin, R & Ellmin, B. Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Ekelunds, 2005.
Ellmin, R. Rätt DoS för lärande. Dokumentation och samtal – portfolio, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Gleerups, 2006.
Ellmin,B & Ellmin Cederholm, U. Portfolio för professionell utveckling - att leda sig själv och andra. Gleerups 2006.
Ellmin, R. Konflikthanterig i skolan – den andra baskunskapen. Natur & Kultur, 2008.
Ellmin, R (2010). Från individuell empowerment till skolutveckling. I Portfolio Problematikker. KnowledgeLab, Syddanska Universitet. Erhvervsskolernes Forlag.

Ellmin, R. Elevens Lärande - Att erbjuda möjligheter, Liber 2011. |Liber|

Forskning / undersökningar/utvärderingar
Ellmin, R & Ellmin Cederholm, U. (2009). Kvalitetsarbete i förskolan och skolan med Qualismodellen. – Sammanfattning av bakgrund, resultat, möjligheter och utmaningar. www. Q- steps. se
Ellmin, P & Ellmin, R (2004). Mitt portfolioarbete. – En enkätstudie om 340 pedagogers erfarenheter. Lära att Lära /Plattform Portfolio, Ellmin & Ellmin, sept. 2004.
Ellmin, P & Ellmin, R. (2004). Föräldrars erfarenheter av portfolio i förskolan. Lära att Lära /Plattform Portfolio Ellmin & Ellmin, 2004
Ellmin, P & Ellmin, R. (2004). Föräldrars erfarenheter av portfolio skolan. . Lära att Lära /Plattform Portfolio Ellmin & Ellmin, 2004
Ellmin, R & Josefsson, L. (1997). Ways of learning draw up lifelines. Learning to Learn Trough Portfolio and Three-way-conference. Skolledarhögskolan i Örebro, Skolledarhögskolans rapportserie nr 520, 1997.
Ellmin, R & Levén, S. (1997). Are There Bees In The Principals New Bonnet? Skolledarhögskolan i Örebro, Skolledarhögskolans rapportserie nr 8, 1997.
Ellmin, R.(1997). Utvecklingssamtal, handledning och mentorskap i gymnasieskolan. Möjligheter, problem och förslag till fortsättning. Skolledarhögskolan i Örebro, Skolledarhögskolans rapportserie, rapport nr 518, 1997.
Ellmin, R. (1995). Job satisfaction and dezentralization- The effects of systemic change on Swedish comprehensive school teachers from 1988 to 1993. International Labour Office (ILO), Géneva, 1995.
Ellmin, R & Levén, S. (1994). Ur tid är ledningen. Rapport 3 om skolledares arbetsmiljö. Kommentus förlag, 1993.
Ellmin, R & Levén, S. (1993) Har det gått troll i rektors nya roll? Rapport 2 om skolledares arbetsmiljö. Kommentus förlag, 1993.
Ellmin, R & Levén, S. (1993). Nära ledarskap – nära ett ledarskap? – Om skolledarroll i förändring. Rapport 1 om skolledares arbetsmiljö. Kommentus förlag, 1993.
Ellmin, R & Ljungblad, T. (1989). Lågstadiesatsningen i politik och praktik. – Utvärdering av lokalt utvecklingsarbete 1983-1987. Länsskolnämnden i Västmanlands län, rapport 32, 1989.
Ellmin, R (1988). Läraryrkets tillfredsställelse och påfrestning. Utbildningsförlaget, 1988.
Ellmin, R.(1985). Vad vill man förbättra och hur har det gått. – En analys av lågstadieprojekten. Länsskolnämnden i Västmanland.
Ellmin, R & Ljungblad, T. (1984) Förstärkningsresursen – för lärare eller elev? Länsskolnämnden i Västmanland, rapport 3, 1984.
Ellmin, R & Ljungblad, T. (1983). Att vara sex eller åtta år när man börjar i skolan. Länsskolnämnden i Västmanlands län, rapport 8, 1983.
Ellmin, R & Jonsson, E. (1982). Att arbete med information, utbildning och handledning i psykosociala arbetsmiljöfrågor. SKAKIS-projektet, rapport 2, Liber, 1982.
Ellmin, R & Jonsson, E. (1982). Att arbeta med konflikter i skolan. SKAKIS-projektet, rapport 3, Liber, 1982.
Ellmin, R m.fl. (1982) Att arbeta med en skolas utveckling. SKAKIS-projektet, rapport 4, Liber, 1982.
Ellmin, R. (1978). Förskola och skola i samverkan 1 & 2. Rapport nr 43 och 44 Länskolnämnden i Västmanlands län, 1978.

Artiklar 2000 -2010
Ellmin, R & Ellmin, P (2010). Lernprozesse sichtbar und einsichtig machen - Über die Arbeit mit Portfolios. Pädagogik nr x, 2010.
Ellmin, R. Portfolio – learning at close quarters. Onedge, okt.2006. KnowledgeLab, University of Southern Denmark.
Roger Ellmin. Megatrender, tänkande läroplaner och ledande lärare. Skolvärlden nr 1 / 2000
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin. Arbetsmiljö och välbefinnande. Skolvärlden nr 5/ 2000
Roger Ellmin. Lära att leda – Lärarroll i skärningspunkten mellan målstyrning och lärande. Nr 8 / 2000
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin. Lära att leda – Lärarroll i skärningspunkten mellan undervisning och ledning. Skolvärlden nr 12/13 2000
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin. B. Portfolio och utvecklingssamtal - ett sätt att förtydliga och förstärka. Att undervisa nr 2- 2002.
Roger Ellmin. Portfolio och portfoliometodik – ett konstruktivt tecken i tiden. I Læreprocesser og IT. FIUP, Viborg amt, 2002.
Roger Ellmin. Uppgradera skolan, Östros. Expressen 16 juni 2002.
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin, Portfolio och särskilda behov. Portfolionytt nr 3. 2004.
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin. Att komma nära lärandet. Portfolionytt nr 1 2004.
Roger Ellmin. Portfolioarbetets teoristöd som grundpelare, Portfolionytt nr 1, 2005.
Birgitta Ellmin & Ulrica Ellmin Cederholm. Professionsportfolio – för den egna utvecklingen. Skolnytt nr 1 2005/06.

Artiklar 1990 – 1999
Roger Ellmin. Mobbning på jobbet – om skolmiljö och vuxensamspel. I Skolan en arbetsmiljö för alla. Arbetarskyddsstyrelsen, H 192, 1992.
Roger Ellmin. Det nära ledarskapet. I Arbetsmiljökvalitet i skolan. Publikationsservice, Solna, 1993.
Roger Ellmin. Utmanande, utvecklande roll för Nya Zeelands skolledare. Skolledaren nr 4 – 95.
Roger Ellmin. Mobbning – om skolmiljö och samspel. I Skolhälsovård n5 1, 1995/1996.
Roger Ellmin. Skolan förändras – men förändras skolledarna? I Hur har rektor det egentligen. Förlagshuset Gothia, 1995.
Roger Ellmin. Styrning och utveckling. Att undervisa nr 6-1995.
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin. Nyzeeländs skola möter 2000-talet med hög lärarkompetens. Skolledaren nr 5/5-95.
Roger Ellmin. Utvecklingssamtal i skolan - gränslöst eller gränssatt? Locus, tidskrift för barn och ungdomsvetenskap, nr. 3. 1996. Lärarhögskolan i Stockholm.
Roger Ellmin. Gamla spår och nya vägar – mobbning i skolan. Skolledare nr 3 – 96.
Roger Ellmin. Birgitta Ellmin, Anders Cassne. Skolan mitt i byn i Nya Zealand. Skolledaren nr 5/&-96.
Roger Ellmin. Visst kan vi lära av Nya Zeeland. Psykolognytt nr 9-97.
Roger Ellmin. Den delade skolan. Skolvärlden nr 19 / 1997.
Roger Ellmin. Den handledande läraren. Skolvärlden nr 22 / 1997.
Roger Ellmin, Den goda skolans ledarskap. Skolvärlden nr 5/ 1998.
Roger Ellmin. Kvalitetslärare för kvalitetslärande? Skolvärlden Nr 16 / 1998.
Roger Ellmin. Föräldrarna - bryggan mellan närsamhället och skolan. Skolvärlden nr 11-12 / 1998.
Roger Ellmin. Att beskriva elevens framgångsväg genom portfolio. Att Undervisa nr 2, 1998.
Roger Ellmin. Från lärarkalender till elevportfolio. Hälsa & Miljö i Skolan nr 3/1998-99.
Roger Ellmin . Ge eleverna nyckeln till lärandet – elevens portfolio navet och den röda tråden. Nr 1/ 1999.
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin. Att göra lärande och tänkande till skolkultur. Skolvärlden nr 6 / 1999.
Roger Ellmin. Livstillfredsställelse och skolframgång. Skolvärlden nr 10 / 1999.
Roger Ellmin & Birgitta Ellmin. Lärare, lärande och skolframgång – en process över tid. Aktuellt i pedagogiken. Nr 2 / 1999.
Roger Ellmin. Konflikthantering i skolan – etik, moral och kreativitet. Skolvärlden nr 15 / 1999.
Roger Ellmin. Skolan i en ny tid. Skolvärlden nr 18 / 1999.

Artiklar 1980 – 1989
Roger Ellmin. Om konflikter i skolan. Värld & vardag, nr 3 – 1984.
Roger Ellmin. Samspel och närhet. Den hälsosamma skolan nr 31, 1985.
Roger Ellmin. Om våldet i skolan. Kritisk utbildningstidning nr 47, 1987.
Roger Ellmin. Läraren som konfliktlösare – en skapande process. I Våldets och skolans arbetsklimat, SÖ, 1989.

Talböcker:
Ellmin, R. Att hantera konflikter i skolan. Tpb, Tal och punkskriftsbiblioteket, 1985.
Ellmin, R. Att hantera konflikter på jobbet.. Tpb, Tal och punkskriftsbiblioteket, 1989.
Ellmin, R & Ellmin, B. Nya Zeelands skola – sätt att lära, sätt att tänka, Tpb, Tal ochpunkskriftsbiblioteket 1997.
Ellmin. R. Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära. Tpb, Tal och punkskriftsbiblioteket, 1999.
Ellmin. R & Josefsson. L Utvecklande samtal. Tpb,. Tal och punkskriftsbiblioteket, 1998.
Ellmin, R. Konflikthantering i skolan – den andra baskunskapen. Tpb,. Tal och punkskriftsbiblioteket, 2010.

Ellmin, R. Elevens lärande - att erbjuda möjligheter. Tal och punktskriftsbiblioteket, 2011

Film/DVD
Ellmin & Ellmin (2000). Video/DVD: Portfolio – tankens fönster och handlingens spegel. Ekelunds Förlag.
Ellmin & Ellmin (2005) DVD: Portfolio att se möjligheter. Ekelunds Förlag.

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se