Portfolio i förskolan – fokus på lärande, samspel och samtal.
 

Portfolio är ett led i förskolans kvalitetsarbete, att förverkliga läroplanens mål och få möjlighet att visa på och tala om all den meningsfulla verksamheten som bedrivs.


I den nya läroplanen höjs ambitionerna för lärandet och det blir tydligare vad varje barn har rätt att få med sig av förskolans verksamhet. Barns naturliga lust att lära ska stimuleras.
Med en tydligare och mer lärorik läroplan blir det än viktigare med en dokumentation som lyfter fram och visar både förskolans verksamhet som processen i barnens lärande. Ett portfolioinspirerat arbetssätt betyder att barnens delaktighet, samspel, reflektion och kommunikation fokuseras.


I vår fortbildning betonar vi vikten av att se portfoliearbetet som ett pågående utvecklingsarbete som främjar barns delaktighet i lärandet.

 

Våra ledstjärnor är:

• Vad är egentligen syftet med portfolio som metodik?
• Hur blir barn och föräldrar delaktiga i arbetet med portfolio på förskolan?

• Hur ska pedagoger undvika att arbetet tappar fart och hur ska allt det samlade materialet fördjupas, användas och begränsas för att det ska bli hanterbart och meningsfullt?

 

Vi varvar föreläsning med konkreta exempel, modeller och övningar. Vi vill fördjupa och exemplifiera de viktiga stegen i portfolioarbetet, dess värdegrund och konkreta arbete. Vi vill ge energi och perspektiv till ert portfolioarbete och utgår ifrån där ni befinner er idag.

 

Kontaktperson: birgitta@ellmin.se

 

Litteratur:
Ellmin, B & Ellmin Cederholm, U. Portfolio för professionell utveckling - att leda sig själv och andra. Gleerups 2006.
Ellmin, B & Ellmin Cederholm, U. Portfolio i förskolan – att förverkliga förskolans läroplan. Liber, 2012

 

 

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se