Portfolio i förskolan – fokus på lärande, samspel och samtal.

I den nya läroplanen höjs ambitionerna för lärandet och det blir tydligare vad varje barn har rätt att få med sig av förskolans verksamhet. Barns naturliga lust att lära ska stimuleras. Med en tydligare och mer lärorik läroplan blir det än viktigare med en dokumentation som lyfter fram och visar både förskolans verksamhet och processen i barnens lärande. Portfolio - arbetet fokuserar barnens delaktighet, samspel, reflektion och kommunikation. Ett led i förskolans kvalitetsarbete och strävan mot fördjupad föräldrasamverkan.

Vi kan erbjuda fortbildning, handledning samt längre utvecklingsinsatser. Vi utgår från förskolans behov. Vi varvar miniföreläsningar med konkreta exempel, modeller och övningar..

  1. • Vi fördjupar och exemplifierar de viktiga stegen i portfolioarbetet, dess värdegrund och konkreta arbete.
  2. • Vi vill ge energi och perspektiv till ert portfolioarbete och utgår ifrån där ni befinner.

Vi skräddarsyr utbildningar och ger referenser, programförslag och offert på begäran.

Kontaktperson: birgitta@ellmin.se

 

 

Fortbildning under 2012:

Portfolio i förskolan - Fokus på lärande och samtal

                            

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se