Vi är med i

Aktuellt läsåret 2013/2014
 

Tillsammans med enskilda förskolor/skolor arbetar vi fram en portfolio som både underlättar barns/elevers delaktighet i lärandet, stödjer arbetet för pedagoger/lärare och fördjupar föräldrasamverkan. Vi fortsätter arbete med att utveckla portfoliometodiken till ett effektivt redskap för lärande, underlag för värdering av och kommunikation kring lärandet.


Vi arbetar för lärande, trygghet och trivsel utifrån ett kunskaps- och hälsobefrämjande perspektiv.

 

Läsåret 2013/2014 satsar vi på kompetensutveckling kring två huvudområden där vi ger vi kurser, deltar i studiedagar, konferenser och seminarier.

 

  Bedömning av och för lärande

  Skolans arbetsmiljö - solsida och skuggsida

 

För mer information kontakta oss - vi ger referenser, programförslag och offert på begäran.   

 

 

Vi medverkar i:

”European Upper School Conference – Learning to assess for learning” i Potsdam 5-7 september 2013

 


 

Kurser, studiedagar, konferenser och seminarier:

 

Bedömning av och för lärande

 

Skolans arbetsmiljö
 - solsida och skuggsida


 

 

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se